Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực
Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực
L26-28 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
0919.47.63.63
TIN TỨC
Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

Từ 2/2021: Ba quy định về cách trả lương sẽ có hiệu lực

16/12/2020    15:25 GMT+7

Nghị định 143/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành hôm 14/12 đã cụ thể hóa quy định của Điều 96 Luật Lao động với 3 hình thức trả lương trong quan hệ lao động. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.

Theo đó, căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ); theo sản phẩm và trả lương khoán.

Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc.

Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Người sử dụng lao động trả phí chuyển lương qua tài khoản

Nghị định 143/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ, tiền lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

(Theo Dân Trí)

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VẬN TẢI HÀNG HÓA BẮC NAM

Dịch vụ vận tải hàng hóa bắc nam HIỆN NAY DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC NAM TRUNG CHUYỂN MỖI NGÀY VỚI LƯỢNG HÀNG VÔ CÙNG LỚN. ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÓ CHÚNG TÔI XIN ĐƯA RA DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN HÀNG BẮC NAM. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: CÔNG...
VIDEO CLIP
Gọi điện
SMS
Chỉ đường