Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn
Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn
L26-28 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
0919.47.63.63
TIN TỨC
Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn

Triển khai Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải về Thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ .

Kể từ ngày 01/12/2015 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành. Theo đó, một số nội dung chính về thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ được chỉnh sửa, bổ sung.

Kể từ ngày 01/12/2015 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải có hiệu lực thi hành. Theo đó, một số nội dung chính về thủ tục cấp phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ được chỉnh sửa, bổ sung.
Thành phần hồ sơ theo Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/09/2015:
   1) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 1Phụ lục 2 của Thông tư này;
   2) Bản sao Giấy đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký tạm thời đối với phương tiện mới nhận;
   3) Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; bản sao tính năng kỹ thuật của xe đối với phương tiện mới nhận (do nhà sản xuất gửi kèm theo xe);
   4) Phương án vận chuyển đối với trường hợp phải khảo sát đường bộ (nếu có), gồm các nội dung sau: thông tin về tuyến đường vận chuyển; thông tin về phương tiện vận chuyển; thông tin hàng hóa chuyên chở có xác nhận của chủ hàng, gồm các thông số kích thước về chiều dài, chiều rộng và chiều cao (D x R x C) mét; khối lượng, hình ảnh (nếu có); hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản chỉ định đơn vị vận chuyển của chủ hàng hoặc đơn vị thuê vận chuyển.

 

Phụ lục 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG,

XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG,

SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ (1)

 

Kính gửi:  (tên cơ quan cấp giấy phép lưu hành xe) (2)

- Cá nhân, tổ chức đề nghị (3) :...................................................................................

- Địa chỉ (4): ....................................................................  Điện thoại (5): ...................

Đề nghị cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn với các thông số sau:

1. Thông tin tổ hợp xe đầu kéo và sơ mi rơ moóc (SMRM) tải:

Thông số kỹ thuật (6)

Đầu kéo hoặc xe thân liền

Rơ moóc/ Sơ mi rơ moóc RM/SMRM

Nhãn hiệu

 

 

Biển số

 

 

Số trục

 

 

Khối lượng bản thân (tấn)

 

 

Khối lượng hàng hóa chuyên chở cho phép tham gia giao thông (tấn)

 

 

Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (tấn)

 

 

Khối lượng cho phép kéo theo (tấn)

 

 

Kích thước bao của tổ hợp (dài x rộng x cao) (m)

 

2. Thông tin hàng hóa đề nghị chuyên chở (7):

Loại hàng:

Kích thước (D x R x C) m:

Tổng khối lượng (tấn):  

3. Thông tin kích thước, khối lượng toàn bộ của tổ hợp xe sau khi xếp hàng hóa lên xe:

Kích thước (D x R x C) m:

Hàng vượt phía trước thùng xe:        m

Hàng vượt hai bên thùng xe:        m

Hàng vượt phía sau thùng xe:          m

Tổng khối lượng:             tấn

(gồm khối lượng bản thân ô tô đầu kéo + khối lượng bản thân sơ mi rơ moóc + khối lượng số người ngồi trên xe + khối lượng hàng hóa)

 

4. Tải trọng lớn nhất được phân bổ lên trục xe sau khi xếp hàng hóa lên xe (8):

Trục đơn:            tấn

Cụm trục kép:            tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =              m

Cụm trục ba:           tấn, khoảng cách giữa 02 tâm trục liền kề: d =            m

       

 

5. Tuyến đường và thời gian vận chuyển (9):

- Tuyến đường vận chuyển (ghi đầy đủ, cụ thể tên từng đoạn tuyến đường bộ, các vị trí chuyển hướng, đi qua đường ngang tại Km …): ...............................................................................................

- Thời gian đề nghị lưu hành: Từ ....................................  đến:............................................

6. Cam kết của chủ phương tiện: về quyền sở hữu phương tiện và hàng hóa tại thời điểm đề nghị cấp Giấp phép lưu hành xe.

 

(Giấy đề nghị cấp Giấy phép lưu hành xe phải kèm theo sơ đồ xe thể hiện rõ các kích thước: chiều dài, chiều rộng, chiêu cao của xe đã xếp hàng và khoảng cách giữa các trục xe, chiều dài đuôi xe )

…………, ngày …… tháng ……. năm ………

Đại diện cá nhân, tổ chức đề nghị cấp phép

Ký tên, đóng dấu (nếu có)

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VẬN TẢI HÀNG HÓA BẮC NAM

Dịch vụ vận tải hàng hóa bắc nam HIỆN NAY DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC NAM TRUNG CHUYỂN MỖI NGÀY VỚI LƯỢNG HÀNG VÔ CÙNG LỚN. ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÓ CHÚNG TÔI XIN ĐƯA RA DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN HÀNG BẮC NAM. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: CÔNG...
VIDEO CLIP
Gọi điện
SMS
Chỉ đường