Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.

Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.

Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.

Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.

Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.
Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.
L26-28 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
0919.47.63.63
TIN TỨC
Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.

Thông Tư, Nghị Định về chứng từ kèm theo hàng hóa khi vận chuyển.

1/ Thông Tư liên tịch số: 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 05 năm 2015 quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

2/ Thông Tư số: 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014  hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3/ Nghị Định số: 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4/ Nghị Định số: 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

5/ Nghị Định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

6/ Nghị Định số: 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính.

7/ Nghị Định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 04 năm 2017 về nhãn hàng hóa.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VẬN TẢI HÀNG HÓA BẮC NAM

Dịch vụ vận tải hàng hóa bắc nam HIỆN NAY DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC NAM TRUNG CHUYỂN MỖI NGÀY VỚI LƯỢNG HÀNG VÔ CÙNG LỚN. ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÓ CHÚNG TÔI XIN ĐƯA RA DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN HÀNG BẮC NAM. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: CÔNG...
VIDEO CLIP
Gọi điện
SMS
Chỉ đường