Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.
L26-28 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
0919.47.63.63
TIN TỨC
Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trê

Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng trên địa bàn Thành phố.

 

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 3560/TCĐBVN-ATGT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng phương tiện tháng 5 năm 2019, Văn bản số 3576/TCĐBVN-ATGT ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên toàn quốc,


Sở Giao thông vận tải giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:


- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, trong đó tập trung kiểm soát tại các điểm ra vào mỏ vật liệu, mỏ khoáng sản, các đầu mối hàng hóa, kho, bãi, bến cảng,...


- Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tải tự đổ cơi nới kích thước thành thùng để chở hàng quá tải. Tổng hợp các xe vi phạm kích thước thùng hàng vượt quá quy định gửi về Cục Đăng kiểm Việt Nam để xử lý theo quy định (báo cáo theo định kỳ hàng Quý hoặc đột xuất theo yêu cầu).


- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc tuần tra, xử lý các phương tiện chở hàng quá tải và cơi nới kích thước thành thùng hàng. Báo cáo kết quả trong tháng 6 năm 2019.


- Tham mưu thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định về bốc xếp hàng hóa lên phương tiện của các chủ mỏ; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để thu hồi giấy phép khai thác mỏ đối với các chủ mỏ sử dụng phương tiện vi phạm nhiều lần về tải trọng hoặc cơi nới kích thước thành thùng. Báo cáo kết quả trong tháng 7 năm 2019.


- Phối hợp với các Cảng kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không có Giấy phép lưu hành xe hoặc sử dụng Giấy phép lưu hành xe giả,    sử dụng sà lan để đưa hàng siêu trường, siêu trọng ra khỏi Cảng, sang tải,   dồn tải, lưu thông trên đường bộ, đặc biệt là các Cảng nhỏ, bến thủy nội địa trên địa bàn Thành phố. Tăng cường kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng không có Giấy phép lưu hành xe lưu thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn Thành phố.


Ngoài ra, giao Phòng Quản lý vận tải đường bộ:


- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Quản lý giao thông đường thủy và các đơn vị có liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các chủ doanh nghiệp vận tải; chủ các mỏ khai thác vật liệu, mỏ khoáng sản; chủ các cảng thủy nội địa và bãi tập kết vật liệu, hàng hóa cam kết giám sát và kiểm soát việc bốc xếp hàng hóa lên phương tiện, khuyến khích việc lắp đặt cân kiểm tra tải trọng xe và camera giám sát việc bốc, xếp hàng lên phương tiện; truyền dữ liệu kết quả cân về doanh nghiệp và Sở Giao thông vận tải để giám sát. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2019.


- Rà soát, nghiên cứu đề xuất thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các doanh nghiệp có nhiều vi phạm về chở hàng quá tải.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VẬN TẢI HÀNG HÓA BẮC NAM

Dịch vụ vận tải hàng hóa bắc nam HIỆN NAY DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC NAM TRUNG CHUYỂN MỖI NGÀY VỚI LƯỢNG HÀNG VÔ CÙNG LỚN. ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÓ CHÚNG TÔI XIN ĐƯA RA DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN HÀNG BẮC NAM. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: CÔNG...
VIDEO CLIP
Gọi điện
SMS
Chỉ đường