Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới

Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới

Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới

Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới

Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới
Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới
L26-28 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
0919.47.63.63
TIN TỨC
Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới

Bộ Công Thương đề xuất cách tính giá điện mới

Văn Hưng

15:37 26/02/2020

Bộ Công Thương vừa đưa ra các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Bộ này kiến nghị lựa chọn phương án giá điện 5 bậc thang, thay vì 6 bậc như hiện hành.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể, các phương án đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 1, 3, 4 và 5 bậc, trong đó phương án 5 bậc có 2 kịch bản.

Ở phương án 1 (1 bậc), giá bằng mức giá điện bình quân hiện hành cho sinh hoạt là 1.897 đồng/kWh. Tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 201 kWh/tháng trở lên (khoảng 6,7 triệu hộ), tiền điện phải trả giảm từ 8.000 đến 330.000 đồng/hộ/tháng.

Trong khi đó, hộ sử dụng 0-200 kWh/tháng (khoảng 18,6 triệu hộ), tiền điện trả tăng từ 17.000 đến 36.000 đồng/hộ/tháng.

Phương án 2 đưa ra cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt bao gồm 3 bậc (thay vì 6 bậc như hiện hành), trong đó giá điện bậc 1 từ 0-100 kWh, bậc 2 từ 101-400 kWh, bậc 3 từ 401 kWh trở lên.

Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 301 kWh/tháng trở lên (khoảng 3,1 triệu hộ), tiền điện phải trả giảm từ 45.000 đến 62.000 đồng/hộ/tháng, trong khi hộ dùng 0-300 kWh/tháng (khoảng 22,3 triệu hộ), tiền điện phải trả tăng từ 4.000 đến 30.000 đồng/hộ/tháng.

Đối với phương án 3, cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt gồm 4 bậc: bậc 1 từ 0-100 kWh, bậc 2 từ 101-300 kWh, bậc 3 từ 301-600 kWh, bậc 4 từ 601 kWh trở lên.

Theo phương án này, tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện từ 51-100, 201-300 và 301-400 kWh/tháng (khoảng 10,3 triệu hộ), tiền điện phải trả giảm từ 267 đến 32.000 đồng/hộ/tháng. Các hộ dùng 0-50, 101- 200 và từ 401 kWh/tháng trở lên (khoảng 15,3 triệu hộ), tiền điện phải trả tăng từ 1.000 đến 105.000 đồng/hộ/tháng.

Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản với phương án 4. Kịch bản 1: giá điện sinh hoạt bao gồm 5 bậc thang, trong đó giá điện bậc 1 (0-100 kWh) giữ như mức giá bậc 1 theo biểu giá hiện hành, bậc 2 từ 101-200 kWh, bậc 3 từ 201-400 kWh, bậc 4 từ 401-700 kWh, bậc 5 từ 701 kWh trở lên.

Kịch bản 2 là giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt không đổi, gộp bậc 1 và bậc 2 với giá điện giữ nguyên theo bậc 1. Phần doanh thu thiếu được bù vào bậc trên 700 kWh, giá điện của bậc 201-400 kWh được gộp theo giá bình quân của bậc 4 (201-300 kWh) và bậc 5 (301-400 kWh) của giá điện cũ.

Bộ Công Thương kiến nghị lựa chọn phương án giá điện 5 bậc, kịch bản 1 để áp dụng. Theo bộ này, phương án trên có mức tăng giá điện giữa các bậc ở mức hợp lý, đảm bảo toàn bộ số hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh (chiếm 98,2% tông số hộ) có mức tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện mới.

 

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

VẬN TẢI HÀNG HÓA BẮC NAM

Dịch vụ vận tải hàng hóa bắc nam HIỆN NAY DỊCH VỤ VẬN TẢI BẮC NAM TRUNG CHUYỂN MỖI NGÀY VỚI LƯỢNG HÀNG VÔ CÙNG LỚN. ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐÓ CHÚNG TÔI XIN ĐƯA RA DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN HÀNG BẮC NAM. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: CÔNG...
VIDEO CLIP
Gọi điện
SMS
Chỉ đường